Torp Sandefjord lufthavn opplyser at Ryanair flyr strekningen mellom Torp og Hamburg hver mandag og fredag.

– Ruta åpner nye markedsmuligheter. Endelig er Nord-Tyskland på rutekartet, skriver markeds- og kommunikasjonssjef Tine Kleive-Mathisen ved Torp.

Hun peker på at det samme gjelder andre veien, at Vestfold nå blir et attraktivt reisemål for nordtyskere på langweekend.

– Reisetidene er ideelle. Tyskland er blant Norges største utenlandsmarkedet, og nå får vi direkte tilgang, skriver Kleive-Mathisen.

Det er flyplassen og Visit Vestfold som har tatt felles grep for å få på plass det nye rutetilbudet.

– Hemmelig for mange

– Visit Vestfold har allerede en tysk landingsside på sin nettside VisitVestfold.com, som skal brukes i en digital kampanje i regionen rundt Hamburg. Vi har opprettet dialog med Innovasjon Norge i Hamburg som sitter med førstehånds markedskunnskap, og vi er i samtaler med Ryanair. Etableringen av Visit Vestfold og lokaliseringen på Torp gir nye markedsmessige muligheter som vi skal gripes, skriver Tine Kleive-Mathisen videre.

– Vestfold er fortsatt hemmelig for altfor mange. Det jobber vi iherdig for å gjøre noe med. At vi har tilbudene på plass for en minnerike og aktiv lang week-end er vi ikke i tvil om, men det må gjøres kjent. Samarbeid med flyplassen er avgjørende for å få det til, sier Ellen Larsen, daglig leder i Visit Vestfold.