Dette synet fikk flere til å lure

Sirklende helikoptre og flere redningsbåter i aksjon skapte undring hos innbyggerne.