Nye fluer i fjeset for kraftlaget

TOKKE: Vest-Telemark kraftlag mener dispensasjon fra kommunens arealdel bør være en formalitet foran bygginga av Lårdal kraftverk, men formannskapet er uenig. Fylkesmannen ga kraftlaget medhold i sin klage. Nå har formannskapet kommet med et nytt nei til kraftlaget.