Fylkesmannen opphever kommunens kraftvedtak

TOKKE: Formannskapet i Tokke ville ikke gi dispensasjon til utbygging av Lårdal kraftverk. Nå har fylkesmannen tatt Vest-Telemark kraftlags klage til følge.