Dette funnet kan stoppe gigantutbyggingen

TOKKE: En arkeologisk registrering i Lårdal resulterte i funn av fire automatisk fredede kulturminner. Det håper aksjonsgruppa «Lårdalsåi: La elva leve» skal være kroken på døra for kraftprosjektet.