Ny nesestyver for småkraftverk: – Aldri opplevd maken

TOKKE: Formannskapet i Tokke kom med en ny nesestyver til Vest-Telemark kraft og grunneierne bak Lårdal kraft. Politikerne vil ikke gi selskapet dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.