F.v.32: Stenger denne tunnelen to timer onsdag

Artikkelen er over 1 år gammel

Onsdag 19. september gjennomfører Statens vegvesen beredskapsøvelse i Jønjiljotunnelen på fylkesveg 37 Tinnsjøvegen i Telemark. Veien vil i den forbindelse være stengt deler av dagen.

DEL

Scenarioet er at nn buss kolliderer med en personbil. Det oppstår brann i motoren på bussen. Dette er scenarioet som skal øves på når Statens vegvesen i samarbeid med brannvesenet, politi og ambulans

e gjennomfører beredskapsøvelse i Jønjiljotunnlen på onsdag.

Jønjiljotunnelen vil være stengt fra kl. 12.00 til klokken 14.00 onsdag 19. september.

En alvorlig ulykke i tunnel med påfølgende brann i kjøretøyer kan få store menneskelige konsekvenser. I tillegg kommer de samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av selve hendelsen. For å redusere skadeomfang ved slike hendelser er det viktig å trene planverket, heter det i pressemeldinge fra Statens vegvesen mandag.

Hovedhensikten med øvelsen er å gjøre de involvert aktørene i bedre stand til å gjøre en faglig god redningsinnsats ved hendelse i en tunnel. Gjennom øvelsen vil aktørene få trene samhandling og få bedre kjennskap til varslingsrutiner, styring og teknisk utstyr i en tunnel.

Artikkeltags