Rekord på Krossobanen: Like blide til tross for varme og ventetid

Av

TINN: Selv om køen i perioder ikke tar slutt, smiler passasjerene på vei opp til Gvepseborg med Krossobanen.