Med 0,96 promille i nattens mulm og mørke

TINN: En 22 år gammel tinndøl må belage seg på å være uten førerkort en lang stund.

DEL

Det var sommer og St. Hans da 22-åringen fant ut at han skulle kjøre bil. Han ble tatt like over midnatt og en drøy time senere ble det tatt en blodprøve som senere viste en blodalkoholkonsentrasjon på 0,96 promille.

1. oktober ble det avholdt et rettsmøte i saken og tinndølen ga Aust-Telemark tingrett en uforbeholden tilståelse.

– På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at 22-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet med den skyld som kreves. Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt, heter det i domsavsigelsen.

22-åringen samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Enighet

Påtalemyndigheten foreslo at straffen ble satt til betinget fengsel i 18 dager – med to års prøvetid og en bot på 5000 kroner. Hvis ikke boten blir betalt vanker det 15 dager i fengsel. Tap av førerett ble foreslått til 23 måneder. Siden 22-åringen hadde to aktive prikker, ble det også lagt ned krav om full ny førerprøve som vilkår for å få nytt førerkort.

Aust-Telemark tingrett var enig.

– Retten finner betinget fengsel i 18 dager passende. Boten settes til 5000 kroner siden siktede ikke har inntekt.

Artikkeltags