- Det ble enighet om å opprette ett eller flere prosjekter som skal sørge for et tilbud til de fødende i Tinn og nabokommunene Vinje og Tokke, sier tinnordfører Erik Haatvedt til TA rett etter møtet.

MÅ HA ET FØDETILBUD

Tinn-delegasjonen fremmet ett hovedkrav i møtet.

- Det var at det må opprettholdes et fødetilbud på Rjukan. Vi trenger en jordmorstue som kan brukes i nødstilfeller. Rundt det tilbudet bør det også organiseres en følgetjeneste og oppfølging hjemme. Dette er noe av det vi forutsetter må på plass før vi kan gå videre, sier Haatvedt.

Opprinnelig var det statssekretær Rigmor Aasrud som skulle stille fra departementet, men det var Dagfinn Sundsbø fra Sp som dukket opp.

BLE IKKE AVVIST

- Våre krav ble ikke avvist fra departementet sin side, så jeg har et håp om at dette skal gå, sier Haatvedt.

Ordføreren sier den største forskjellen mellom Lykkeliten-tilbudet og en jordmorstue er at de fødene må dra hjem bare noen timer etter fødselen.

- Hva kom egentlig ut av møtet?

- Det var som forventet. Det skal settes i gang et prosjekt. Jeg kunne ønsket meg litt mer forpliktende uttalelser, men om vi blir fornøyd eller ikke vil jeg ikke si noe om før jeg ser hvor stort gjennomslag vi får for våre krav, sier Haatvedt.

Det er ikke satt noen frist for når dette prosjektet skal være i havn, men det første møtet mellom Helse Blefjell og de respektive kommunene skal komme i stand rimelig raskt.

TOGET ER GÅTT

Jordmor på «Lykkeliten», Lisbeth Sætre, innser at toget nå er gått for fødestua på Rjukan. For godt.

- Det er en erkjennelse at Lykkeliten får vi ikke tilbake, så nå får vi legge oss i selen for å bygge opp et tilbud som er nest best. Det som er viktig for meg nå er at vi får beholde en fødemulighet i lokalsamfunnet, sier hun.

Sætre forlanger en kontinuerlig følgetjeneste og at jordmorrollen blir fylt med interessante jordmoroppgaver - spesielt i forbindelse med oppfølging av fødsler i hjemmet.

- Det er et stykke å gå fremdeles, men vi skal jobbe for det og prøve å gjøre en slik jordmorstue til en interessant arbeidsplass. Og ikke minst må det bli bra for brukerne, sier hun.

IKKE PLANLAGTE FØDSLER

Sætre understreker at en jordmorstue ikke skal ta i mot planlagte fødsler.

- Vi vil unngå ambulansefødsler, sier hun.

Ifølge Sætre skal 24 kvinner føde i nedslagsfeltet til Blefjell sykehus Rjukan i løpet av 2008.

- Vi har mange på termin igjen - så helt slutt på fødsler er det ikke på «Lykkeliten», sier hun.

På spørsmål om fødestua fremover skal være en fødeløsning inntil den nye ordningen kan være på plass, sier hun dette:

- Vi har ikke fått noen sluttdato for Lykkeliten. Jeg håper at helseforetaket Blefjell tenker seg om og utsetter nedleggelsen til man har et oppegående nytt tilbud å gi innbyggerne.