Etter forhandlinger på mandag kveld, ble det i går offentliggjort at Steinar Bergsland (H) blir Tinn neste ordfører.

- Slik ble det ja. Som et lite parti med bare seks prosent av stemmene i Tinn, valgte vi å gi vår tilslutning til at Høyre måtte få ordførerstolen etter dette valget, sier Tor Helge Flåto i Tinn Venstre.

FÅR INNFLYTELSE

Det har i dagene etter valget vært stor spenning i Tinn knyttet til om Venstre i vippeposisjon ville velge rød eller blå ordførerfarge de neste fire årene.

- Vi valgte å gå inn for at Bergsland burde bli ordfører. Det ble Sp, Frp, Krf, Høyre og vi i Venstre enige om på mandagskvelden. Når det gjelder posisjoner, er det også enighet om at Venstre skal ha plass i formannskapet. I tillegg har vi sagt at vi ønsker å tiltre lederposisjonen i Samfunnsutvalget, og at Venstre får plass i Oppvekstutvalget. Begge posisjoner regner vi med som relativt sikre, forklarer Flåto, som innrømmer at ønsket om en ny politikk i kommunen, har vært avgjørende for at de borgelige partiene nå har funnet en samstemt tone.

UBUNDET

TA kjenner nå til at det borgelige samarbeidet er utelukkende tuftet på felles ønsker om å få en ny politikk.

- Det kan bli krevende. Spesielt fordi vi ikke har inngått noen avtale som binder partiene i avstemninger. Men det betyr også at vi nok kommer til å ha en del gruppemøter for å finne sammen der det trengs. Verre er det ikke, sier Flåto, som ikke kommer utenom at det nok blir mer bygd enn by i mange saker framover.