Tester ut miljøvennlig rensing

Artikkelen er over 11 år gammel

Tidligere Arbeiderpartitopp og eksindustriminister Finn Kristensen fra Porsgrunn er med i en bedrift som er i ferd med å utvikle en ny miljøvennlig renseteknologi, som blant annet renser CO2 i kullkraftverk.

DEL

Kristensen er styremedlem i det norske teknologiselskapet Sargas, som er med i utviklingen av den nye renseteknologien som skal settes ut i livet i september og oktober.

Kristensen sier det finnes mange kullkraftverk i verden. Men det er få kraftverk av denne typen som skal håndtere CO2.

MER EFFEKTIVT

Kristensen sier Sargas ikke er med i driften av selve kraftverket, men spiller en viktig rolle i ombygging av rensedelen og den teknologiske løsningen etter ombyggingen.

- Det går ut på å øke trykket i kullkraftverket. Stimen fra dampkjelen føres inn til generatoren og øker trykket i kompressoren. Kraftverket blir mer effektivt, men koster også mer å bygge, sier han.

KJENTE DELER

Med unntak av den høye temperaturen består varmeveksleren og anlegget av kjente deler, som lett kan bygges på. Kraftverket er med dagens teknologi tidligere levert av store leverandører for kullfyring. Et slikt kraftverk med CO2-håndtering kan bygges ut forholdsvis raskt med små kostnader.

Kristensen sier flere bedrifter i Telemark, Buskerud og Vestold har gått sammen om å montere et demoanlegg på kraftverket i Stockholm i september og oktober.

FÅR STØTTE

Gassnova har tidligere gitt tilskudd til Sargas studie av nytt konsept for kraftverk med CO2-rensing. Men nå betaler Sargas prosjektet selv.

- Vi støttet dette arbeidet for å få klarhet i om denne løsningen kan benyttes til å realisere lønnsomme gasskraftverk med CO2-rensing, sier Bjørn-Erik Haugen, direktør i Gassnova.

Det er Sargas som har lansert konseptet for rensing av CO2, der fangsten av CO2 er integrert i kraftproduksjonsprosessen.

Det baserer seg i hovedsak på kjente teknologimetoder som er satt sammen på en ny måte. Sargas har utviklet teknologikonseptet i samarbeid med blant andre Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm og Siemens Power.

95 PROSENT RENSING

Demoanlegget som Sargas installerer i Värtan i Stocholm skal vise at 95 prosent av CO2-et fra kullkraftverk kan fanges. På kullkraftverket midt i Stockholm er Sargas godt i gang med å installere et norskbygget demoanlegg for CO2-fangst.

Foreløpig er det installert et forrenseanlegg som fjerner partikler og andre uhumskheter fra gassen.

- Med dette anlegget skal vi vise at man kan fjerne 95 prosent av karbondioksinet, sier Sargas' prosjektleder Claes Nygren til Aftenposten.

I NORGE

Sargas prosjekt i Sverige er interessant fordi bedriften ønsker å tilby teknologikonseptet for CO2-rensing til Hammerfest Energi, som søker om konsesjon og investeringsstøtte for et planlagt gasskraftverk i Hammerfest. Før Hammerfest får et reelt tilbud må det bekreftes at kraftprosessen og fangstprosessen lar seg samkjøre. Videre blir anlegget dimensjonert og kostnadsberegnet.

Styreleder og daglig leder i Sargas, Henrik Fleischer, var i går ikke tilgjengelig for kommentar. Sargas prosjekt i Sverige har et budsjett på 30 millioner kroner, som firmaet betaler selv.

Artikkeltags