Flokken blir dermed liggende i fjellet, melder Miljødirektoratet.

Veterinærinstituttet har nå undersøkt hjerneprøver fra alle de voksne dyrene som døde da en villreinflokk på til sammen 323 dyr ble rammet av lynnedslag på Hardangervidda fredag 26. august. Skrantesyke, eller Chronic Wasting Disease (CWD) ble ikke funnet hos noen.

Siden ingen av dyrene i flokken har fått påvist skrantesyke (CWD), er det heller ikke nødvendig og hente ut enkeltindivid for å redusere smittespredning.

Villreinflokken ligger i et område med lite ferdsel, relativt langt fra vei, ifølge Miljødirektoratet.