Da debatten om sammenslåing av Buskerud, Vestfold og Telemark (BTV) pågikk i 2005, skrev TA en sak med nå pensjonert historieprofessor Claus Krag fra høgskolen i Bø. Det han minnet om den gang er like aktuelt i dag. I reportasjen kom det frem at navnet Vest-Viken for første gang ble brukt av Vidkun Quisling og Nasjonal samling.

– De kalte NS sin fylkesorganisasjon i Buskerud og Vestfold for «F.O. 3 Vest-Viken». Som navn på et geografisk administrativt område er dette første gangen Vest-Viken blir tatt i bruk. NS kalte sin fylkesorganisasjon i Akershus og Østfold for Øst-Viken. Viken er et gammelt ord for Oslofjorden, forklarte professoren.

Han sier til TA i dag at Vestfold-Telemark eller Telemark-Vestfold er et mye bedre navn på det nye storfylket enn nazinavnet Vest-Viken. Telemark-Vestfold eller Vestfold-Telemark er også de to navnene Språkrådet – på oppdrag fra Vestfold – har kommet frem til er de beste alternativene.

I 2005 mente professor Krag at det var smakløst å dra Vest-Viken inn i varmen igjen i forbindelse med et nytt regionsnavn.

Veloverveide betraktninger

Snart 13 år senere er navnet Vest-Viken høyaktuelt igjen – som Vestfold sitt førstevalg som navn på regionen Telemark og Vestfold.

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (Ap), blir overrasket da han hører om koblingen.

– Dette var nytt for meg. Nå skal vi i fordlingsmøte med Vestfold førstkommende fredag og da regner jeg med at vi mer informasjon fra Vestfold sin side på hvorfor de vil ha navnet Vest-Viken. Jeg regner med at det ligger veloverveide betraktninger bak navneforslaget, sier Løkslid.

Fylkesordføreren går inn i forhandlingene med et enstemmig fylkestingsvedtak i ryggen på at Telemark må være en del av navnet. Løkslid ønsker ikke utdype sine meninger om nazi-koblingen, men sier dette.

– TAs informasjon styrker Telemarks utgangspunkt om at Telemark bør være en del av navnet, sier han.

 

Uaktuelt

Heller ikke fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes (H), visste om nazikoblingen.

– Min første reaksjon er at det gjennom tidene har vært mange tullinger der ute som har vært med å styre og bestemme ting i Norge – i dette tilfellet Vidkun Quisling. Grunnen til at Vestfold ønsker navnet Vest-Viken i dag er kun relatert til «vest-i-viken» – altså Viken-regionen, men Viken er i dag opptatt av Østfold, Akershus og Buskerud. Derfor Vest-Viken, sier Hogsnes.

Fylkesordføreren i Vestfold sier TAs informasjon er noe han vil ta med seg videre.

– Det er uaktuelt for oss på noen som helst må å nøre opp under en ideologi som alle tar avstand fra – uavhengig av partitilhørighet i begge fylkestingene. Det må vi passe på, sier Hogsnes.