– Ikke la oss forlede til å tro at vi når det grønne skiftet bare vi får bygd ut nok vindkraftverk

Turistforeningene i Vestfold, Telemark og Buskerud går sammen om å invitere til marsj mot vindkraftutbygging i urørt natur.