Sendingen starter klokka 20.45, og varer fram til cirka 23.30.

Sendingen er et samarbeid mellom NRK, TA og Varden.