Aksjoner hele våren

Av

Våren er en «fort-fart-tid». Politiet og UP er på tå hev og lover kontroller på veinettet både lokalt og på hovedveiene.