Fra 20. januar ble det åpnet for ulvejakt igjen i regionen Telemark, Buskerud, Vestfold og Aust-Agder.

Ulvejakta ble stoppet fra 14. januar fram til 20. januar, i påvente av at departementet skulle få avgjort tre klagesaker.

Jaktkvoten i regionen var i utgangspunktet på to dyr, men ble utvidet med to til da det ble oppdaget nye dyr i området.

Nå har Klima- og miljødepartementet sett på klagene som har kommet inn, og har avvist alle tre.

- Jeg er glad for å få stadfesta at nemndas samla vurdering står seg. Både nemnda og departementet legg hovedvekt på skadeforebygging, sier leder i rovviltnemnda Jørun A. Ruud til NRK.

Skarp kritikk

I begynnelsen av januar ble en ulv meldt skadeskutt i Nissedal. Ulven ble senere friskmeldt av Statens naturoppsyn, og ble ikke funnet av jaktlaget, selv om det ble meldt om blod og hårrester på stedet den ble forsøkt skutt.

I kjølvannet av skadeskytingen kom det skarp kritikk av jaktmetodene som blir benyttet i ulvejakten. Naturvernforbundet var sterkt bekymret for det de mener er en svært høy skadeskytingsprosent på ulv og andre rovdyr. Naturvernforbundet mener jegerne må ta et mye større ansvar for å luke ut de useriøse aktørene.

LES OGSÅ: - Nå må alle useriøse jegere snarest lukes ut

- Grove karateristikker

Dagen etter at Naturvernforbundet fremførte sin kritikk, var Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) på banen, og de reagerte sterkt på utalelsene som Naturvernforbundet kom med i kjølvannet av ulvejakta i Nissedal.

- Vi føler at Naturvernforbundet benytter enhver anledning der det jaktes ulv, til å ta en slags omkamp på om vi skal jakte ulv eller ikke. De kommer med grove karakteristikker av jegerne som gruppe, sa informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Espen Farstad, til TA 12. januar.

LES OGSÅ: - Ufint og respektløst å kalle ulvejegere bajaser

<p> </p>