– Har ikke råd til å gjøre flere offentlige

TELEMARK: Det er kun Telemark og Agder som fremdeles har private ambulansetjenester i Norge. Leder for prehospital avdeling ved Sykehuset Telemark, Knut Inge B. Skoland innrømmer at økonomien spiller inn.