Oversikten som regjeringen har lagt ut viser at Siljan vil kunne minste 2,3 millioner kroner i overføringer fra Staten, mens Hjartdal vil kunne minste 1,2 millioner kroner. Seks andre kommuner i Telemark vil også miste inntekter fra Staten. Dette gjelder Sauherad med 0,5 millioner kroner, Drangedal med minus 0,4 millioner kroner, Bø med minus 0,2 millioner kroner og Seljord med minus 0,2 millioner kroner samt Nome og Bamble som begge kan miste 0,06 millioner kroner.

Fyresdal, Tokke og Kragerø er de kommunene som vil få noe høyere inntekt. Fyresdal med 0,5 millioner kroner og Tokke og Kragerø med 0,3 millioner kroner.

Den totale oversikten vil imidlertid ikke kommunen få før i fremlegging av statsbudsjettet til høsten. For da vil regjeringen også kunne legge inn virkninger av eventuelle kommunesammenslåinger eller effekt for kommuner som ikke velger å gjøre dette.