- Trist at så mange jenter ikke er fornøyd med seg selv

Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

SKIEN: De fleste ungdommer i Telemark har et godt forhold til foreldrene og bruker lite rusmidler. Men samtidig sliter mange unge med psykiske plager, og dette er særlig utbredt blant jenter.

DEL

Det kommer fram i den store undersøkelsen «Ung i Telemark 2015», hvor resultatene ble lagt fram mandag. Undersøkelsen ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Telemark våren 2015, og den gir en oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant 8500 ungdommer i fylket.

Til sammen har 11 prosent av elevene på ungdomsskolen og 16 prosent av elevene på videregående symptomer på et depressivt stemningsleie, hvilket omtrent er på landssnitte. Undersøkelsen viser også at mange jenter sliter med selvbildet og kroppsbildet.

- Når det gjelder psykiske plager, så er det stor forskjell mellom kjønnene. Jentene ligger mye høyere på statistikken enn guttene, sier spesialkonsulent Asle Bentsen ved KoRus.

Bekymret

Rapporten er utarbeidet av Kompetansesenter rus - region sør (KoRus), som gjør dette i samarbeid med Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Telemark og kommunene i Telemark.

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal har lest den omfangsrike rapporten, og synes det er flott at de fleste ungdommer i Telemark har det bra. Men han er bekymret over at mange unge sliter med depressive tanker.

Han mener skolen og skolehelsetjenesten må vær ekstra bevisst og oppmerksomme, og se etter endring i atferd hos elevene.

- Det er trist at så mange jenter ikke er fornøyd med seg selv.  Vi trenger et kollektivt løft for å bekrefte hverandre uten det sterke kroppsfokuset. Skolen kan gjøre sitt, men det krever at mange aktører i samfunn jobber sammen, Galdal.

Mye skjerm

Undersøkelsen viser også at noen gutter i Telemark bruker mye tid foran skjerm. 16 prosent bruker mer enn seks timer på skjermaktiviteter utenom skoletid hver dag, og det dreier seg i stor grad om dataspill. Dette er høyere enn i landet for øvrig. Jentene bruker omtrent like mye tid på skjerm, men de bruker mer av tiden på sosiale medier.

Selv om de fleste trives på skolen, så svarer en av fem at de ofte gruer seg til å gå på skolen. Blant elever på videregående har en av fire hatt tanker om å slutte i løpet av det siste året. Det er særlig elever med tegn på psykiske plager og elever som har en dårlig relasjon til skolen som har hatt slike tanker. Det gjelder også langt flere jenter enn gutter.

Artikkeltags