Vil investere milliardbeløp ved Sykehuset Telemark

MULIGHET: Slik kan framtidens sykehus bli. Strålesenter er i brunt til venstre, knyttet til Moflata. Nytt operasjonsbygg er i grått nederst til høyre, knyttet til vestfløyen. Nytt sengebygg er i gult, knyttet både til vestfløy og nordfløy.

MULIGHET: Slik kan framtidens sykehus bli. Strålesenter er i brunt til venstre, knyttet til Moflata. Nytt operasjonsbygg er i grått nederst til høyre, knyttet til vestfløyen. Nytt sengebygg er i gult, knyttet både til vestfløy og nordfløy.

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: Fra 860 millioner kroner til 1,7 milliarder kroner. Slik er de foreløpige kalkylene for utbygging av Sykehuset Telemark, inkludert strålesenter. Onsdag får styret ved sykehuset en orientering, før vedtrak om hvilken modell man skal velge tas i februar.

DEL

Det er seks forskjellige modeller som nå er utredet. To av disse bygger på dagens modell, med fortsatt dagsykehus i Porsgrunn, men der det bygges nytt strålesenter i Skien.

Fire er helt nye alternativer med til dels store utbygginger. De forskjellige modellene har en utbyggingstakt der man i beste fall kan ha strålesenter ferdig til 2020 og der all utbygging skal være ferdig innen utgangen av 2025.

Ett forslag best

Kun ett av alternativene som nå legges fram tilfredsstiller alt som sykehuset ønsker seg for å kunne gi et best mulig tilbud. Dette gjelder alternativ fire. Her vil man bygge nytt strålesenter i tilknytning til tidligere vaskeri og Moflata. Nytt sengebygg knyttes til de polikliniske arealene i nordfløyen. Nytt operasjonsbygg knyttes til vestfløyen.

I innstillingen står det at dette forslaget har de fleste fordelene, man får samlet all kreftbehandling i nærliggende bygg, med en rask realisering. Man får også store sengeposter og avstanden til poliklinikk blir kort. All operasjon vil bli utført i samme etasje. Ulempen er at sengebygg først kommer i byggetrinn to.

Kan spare mye

I denne idéfasen er det også sett på hva sykehuset kan spare årlig i forhold til de forskjellige alternativene. Her er det igjen alternativ fire som kommer best ut, med en beregnet innsparing på 72,8 millioner kroner i året. Men også alternativ to og tre gir innsparinger på rundt 70 millioner kroner.

Det er det at man trolig kan legge ned en sengepost som er med på å gi innsparinger. Det samme med at man får samlet operasjonsaktivitetene noe som gir bedre utnyttelse av personell. Det samme gjelder når man kan samle tjenestetilbudet innenfor kreft og stråling.

Kan ikke fortsette

I dokumentet til sykehuset styre gis det klar beskjed om at dagens sykehusstruktur ikke vil være bærekraftig i årene som kommer.

- Vi ser at med dagens sykehusstruktur, vil vi trolig ikke lykkes med å oppnå de driftstilpasninger som vil være nødvendige for skape en bærekraftig drift over tid, selv med radikale omstillinger, heter det i notatet.

Et nytt sykehus vil kreve store utbygginger. De mest aktuelle alternativene er på mellom 11 000 og 16 500 kvadratmeter, men det legges også opp til at store arealer kan bli revet eller solgt. Her er det snakk om mellom 17.000 og 18.000 kvadratmeter. I all hovedsak vil dette gjelde dagens sykehus i Porsgrunn.

Artikkeltags