Dette kan bli endringer i bypakka

VIL ENDRE: Tre betydelige endringer arbeides det nå med. Tunnellen mellom Røra og Knardalstrand fjernes, det samme med tunnellen mellom Menstadbrua og Osebakken. Men strekningen i blått mellom Bjørnstad og Moflata foreslås framskyndet.

VIL ENDRE: Tre betydelige endringer arbeides det nå med. Tunnellen mellom Røra og Knardalstrand fjernes, det samme med tunnellen mellom Menstadbrua og Osebakken. Men strekningen i blått mellom Bjørnstad og Moflata foreslås framskyndet.

Artikkelen er over 1 år gammel

SKIEN: To tunneller bør bort fra bypakkeprosjektet og en veiforbindelse bør framskyndes.

DEL

Det er noen av planene som nå er aktuelle i forbindelse med arbeidet med byvekstprosjekter for Grenland. Grenlands-området skal i forhandlinger med Staten om byvekstmidler i 2018. Da vil det ligge både veiprosjekter og kollektivprosjekter i planene. Målsettingen er nullvekst for den lokale biltrafikken.

Tunneler bort

I fase tre av bypakke Grenland er det lagt inn to større tunnelprosjekt. Den ene er fra Knardalstrand og forbi Flakvarp til Røra. Den andre planlagte tunnelen var på strekningen mellom Osebakken og Menstadbrua. Disse ganske så kostbare prosjektene foreslås nå tatt ut av planene.

– Her har vi blant annet fått tilbakemeldinger fra næringslivet og transportbransjen om at de er godt fornøyd med hvordan veien nå er fra Knardalstrand og til Røra, etter at veien ble oppgradert, sier Eva Preede i Statens vegvesen, som arbeider med byvekstavtalen.

Fra Bjørnstad til Moflata

Ett av de prosjektene som man nå ønsker å få fortgang på er strekningen mellom Bjørnstad og Moflata. Dette fordi dette prosjektet vil være viktig både for tilknytningen mellom E18 og rv36 og for trafikken mellom Porsgrunn og Skien.

– Dette vil være det mest fornuftige prosjektet for å knytte også Skien til E18. Ved å bygge denne strekningen fjerner man mye av gjennomgangstrafikken. Det betyr også at kollektivtrafikken vil få bedre vilkår på Porsgrunnsveien. Da kan det hende man slipper å bygge egne kollektivfelt der, for mye av trafikken vil flytte seg, sier Preede.

I fase to for bypakka ligger også strekningen mellom Menstadbrua og Skyggestein, samt Herøyatunnellen.

I midten av desember

Arbeidet med byvekstprosjektet går nå inn i sluttfasen. En rapport skal etter det TA kjenner til presenteres 15. desember. Deretter skal forslaget til behandling i kommunene og Telemark fylkeskommune, før man deretter går inn i forhandlinger med Staten.

Den totale byvekstpotten fra regjeringen er på 66 milliarder kroner for perioden 2018 til 2029, slik det er presentert i Nasjonal transportplan. Der de største byene stikker av med de største summene. Men Grenland er ett av områdene som i 2018 skal forhandle om å få til byvekstavtale.

Artikkeltags