De fleste lønnstakere og pensjonister mottar skatteoppgjøret i dag.

126 000 lønnstakere og pensjonister i Telemark får skatteoppgjøret nå i juni. Rundt 89 000 personer får til sammen 867 millioner kroner tilbake, det utgjør 10 000 kroner i snitt. 15 000 i Telemark må betale restskatt på til sammen 189 millioner kroner, det vil si 12 500 kroner i snitt.

De øvrige har hverken skatt til gode eller restskatt, enten fordi de har betalt riktig beløp på forskudd eller fordi de ikke har skattepliktig inntekt eller formue. Resten av skattyterne i fylket får skatteoppgjøret mellom 3. august og 25. oktober.

Det skriver Skatteetaten i en pressemelding.

  • Les også: Lavere eiendomsskatt for næringseiendommer

De skriver videre at skattytere som får tilgodeskatt, får pengene inn på konto eller på utbetalingskort innen to uker fra 22. juni, men at de aller fleste får pengene på konto på oppgjørsdatoen.

For de som må betale restskatt over tusen kroner, deles beløpet over to terminer. Første termin er 20. august, og andre termin er 24. september. Faktura med betalingsinformasjon og forfallsfrist sendes elektronisk eller i posten.

Neste pulje

Skatteetaten opplyser at neste skatteoppgjør kommer 2. august.

– Det er første mulighet for at skatteoppgjøret er klart for personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og for lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir. Hvis du ikke tilhører en av disse gruppene og ikke har fått skatteoppgjøret 22. juni, kan grunnen være mangelfulle opplysninger i skattemeldingen, eller du kan være tatt ut til kontroll, heter det i pressemeldingen.

Mellom 2. august og 25. oktober er det løpende oppgjør, og du vil motta varsel når skatteoppgjøret ditt er klart.