Ingen har mer angst og sover dårligere enn oss

STØRST BRUK: Telemark topper listene i brk av angstdempende midler, sovemidler og beroligende midler.Illustrasjonsfoto. (Foto: ANB-arkiv (ill. foto))

STØRST BRUK: Telemark topper listene i brk av angstdempende midler, sovemidler og beroligende midler.Illustrasjonsfoto. (Foto: ANB-arkiv (ill. foto))

Artikkelen er over 3 år gammel

TELEMARK: Legemiddelstatistikken tyder på at telemarkinger har mer angst og større søvnproblemer enn resten av landet.

DEL

For Telemark topper nemlig flere lister i bruk av legemidler.

Tabell 4.1 viser antall brukere av benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler fordelt på fylke i 2015. Antall brukere tilsvarer antall personer som har fått minst én utlevering etter resept fra apotek. Tabellen viser også antall brukere per 1 000 innbyggere i de enkelte fylker.

Tabell 4.1 viser antall brukere av benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler fordelt på fylke i 2015. Antall brukere tilsvarer antall personer som har fått minst én utlevering etter resept fra apotek. Tabellen viser også antall brukere per 1 000 innbyggere i de enkelte fylker.

Det gjelder bruk av angstdempende midler, sovemidler og beroligende midler. Det viser tall fra Reseptregisteret ved Folkehelseinstiuttet (FHI).

Tallene viser at det er store variasjoner mellom fylkene, men på topp ligger Telemark, etterfulgt av Østfold, Oppland og Agder-fylkene. I den andre enden av skalaen ligger Sogn og Fjordane, som har den laveste andelen.

En av tabellene viser at 53,3 per 1000 innbyggere i Telemark per døgn, bruker definerte døgndoser av sove- og beroligende midler. Det er mer enn dobbelt så høye tall når vi sammenligner med Sogn og Fjordane hvor 22,1 per 1000 innbyggere bruker denne type legemidler.

Tabellen for angstdempende midler viser 19,9 per 1000 innbyggere, igjen mer enn dobbelt så høye tall som Sogn og Fjordane.

Tall fra den europeiske ungdomsundersøkelsen ESPAD viser at norsk ungdom bruker noe mindre beroligende midler og sovepiller i 2015 enn de gjorde i 1999. Samtidig oppga flere at de hadde brukt vanedannende legemidler som ikke var forskrevet av lege.

Artikkeltags