Disse mørketallene bekymrer politiet

TELEMARK: I 2017 var det 49 anmeldte voldtekter i Telemark. I 2018 steg tallet til 69. Seksuelle overgrep og vold øker over tid, og politiet tror det er store mørketall.