I et brev sendt ut til samferdselskomiteene i alle fylker, og til samferdselsministeren, krever hovedverneombudet hos Nettbuss AS handling. På vegne av sjåførene peker ombudet på at deres arbeidsplass er for dårlig i forhold til krasjsikring, og at dette utgjør en risiko for sjåførene.

– Vi trenger hjelp

– Vi er lei av at arbeidsplassen får er for dårlig i forhold til krasjsikring. Vi trenger nå hjelp av dere slik at bussbyggere starter med å bygge tryggere busser for oss som har bussen som arbeidsplass. Vi vil at våre kollegaer bak rattet skal ha en god nok sistebarriere i bussens kollisjonssikkerhet, og dermed muligheten til å overleve en ulykke selv etter at andre barrierer har sviktet, står det å lese i brevet.

Hovedverneombudet, som sender brevet på vegne av 5300 ansatte, peker på at tre sjåfører har mistet livet i alvorlige ulykker de to siste årene. Nettbuss AS er et heleid datterselskap av NSB og består av selskapsstaber og driftsavdelinger organisert i ni regioner i Norge. Telemark er blant disse regionene. Nettbuss AS kjører lokalbussene i Grenland, Notodden og Nome på oppdrag for Telemark fylkeskommune.

Forutsetter at lover og regler blir fulgt

Knut Duesund, leder av hovedutvalg for samferdsel i Telemark fylkeskommune, bekrefter at han har mottatt brevet. Han gir foreløpig en kort kommentar til TA, med det forbehold at han ikke har rukket å sette seg nok inn i problematikken enda.

– Som innkjøper av kollektivtjenester forutsetter vi at selskapene har busser som tilfredsstiller de krav som er satt i lover og regler, sier utvalgslederen.

– Det er naturlig at dette kommer opp i dialogmøtene vi har med busselskapene som vi har kontrakter med. Det har ikke vært en del av kravene i kontraktene fordi vi har forutsatt at busselskapene følger gjeldende lover og regelverk, fortsetter Duesund.

- Ansvaret hos dere

I følge Hovedvernombudet ved Nettbuss er sikkerhet for fører i buss ikke regulert tydelig med lovkrav. Dette vil de nå gjøre noe med.

- Det er dere politikere som er eierne av de fylkeskommunale selskapene som bestiller tjenestene, og derfor plasserer vi ansvaret hos dere. Dere må bidra til at sikkerheten økes for bussjåførene i Norge, avsluttes brevet med.