Svindlet Nav for over 200.000 kroner

Artikkelen er over 4 år gammel

Hun ble frikjent i tingretten, men dømt til fengsel i lagmannsretten.

DEL

Horten-kvinnen oppga til NAV at hun bare hadde jobbet 984 timer over drøye to år i 2011 til 2013. I realiteten hadde hun jobbet 2332 timer, noe NAV oppdaget under en kontroll.

I denne perioden fikk kvinnen utbetalt til sammen 240.000 kroner mer enn hun hadde rett på.

Frikjent i tingretten

Hun ble anmeldt, og saken gikk til Nedre Telemark tingrett hvor kvinnen ble frikjent. Påtalemyndigheten anket deretter saken inn til Agder lagmannsrett.

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld, noe hun opprettholdt også i lagmannsretten.

Hun forklarte at hun leverte meldekortene elektronisk hver 14. dag, og selv om hun hadde notert ned antall timer i en notatblokk, førte hun inn timene basert på hukommelsen.

Hun trodde selv at hun hadde ført inn riktig antall timer, og hevdet at hun ikke hadde oppgitt bevisst feil timer for å få lurt ut penger av systemet.

Tvil i retten

Det var tvil i retten om kvinnen faktisk var klar over hva hun gjorde, eller om hun bare mistet oversikten da hun førte inn timene.

Rettens mindretall var ikke overbevist om at kvinnen hadde bevisst svindlet NAV. De viste til at hun ved fire meldekort hadde ført opp for mange timer, og la også vekt på hennes vanskelige livssituasjon.

Flertallet mente imidlertid at kvinnen var fullt klar over hva hun gjorde. De pekte spesielt til at enkelte av meldekortene viste et såpass stort avvik fra hva hun faktisk hadde jobbet, at det ikke kan forklares med manglende oversikt. De viste også til at dette hadde foregått over lengre tid.

Kvinnen ble dermed dømt for NAV-svindel. Aktor la ned påstand om 75 dagers fengsel, men med bakgrunn i kvinnens livssituasjon, la retten seg på et noe lavere straffenivå, og gjorde 30 av de dagene betinget.

Hun ble ikke idømt saksomkostninger.

Artikkeltags