Det opplyser direktør i Nav Telemark, Terje Tønnessen.

718 arbeidsledige i Skien

Også i de store byene, Skien og Porsgrunn, er tallene gode. Nedgangen i arbeidsledigheten i Porsgrunn er hele 26 prosent, mens tallet for Skien er 18. Antall ledige i Skien er 781 personer, Porsgrunn har 467.

Ledigheten i fylket som helhet oppgis å være 2,6 prosent. Antall langtidsledig er 512 personer.

Det er Seljord og Vinje som har lavest ledighet, nemlig én prosent. Nedgangen for Seljords del er på 40 prosent, og her er det 15 ledige. 

Gode muligheter

Fylkesdirektør Terje Tønnessen gleder seg over resultatene og uttaler:

- Det er en svært positiv trend i arbeidsmarkedet i fylket for tiden. Spesielt er den store nedgangen i ledigheten i våre to største byer gledelig. Nedgangen i antall personer med helsemessige utfordringer som står utenfor arbeidslivet, er også positiv. Det kan være gode muligheter til å fortsette å inkludere mennesker i dagens gode arbeidsmarked.

Et interessant trekk er at ledigheten blant industriarbeiderne i Telemark har sunket med 37 prosent på ett år.