Den grønne posen gjør innholdet ubrukelig som gjødsel

TELEMARK: Matavfallet vi sorterer blir til biogass og restene av dette blir gjødsel. Problemet er at denne gjødselen inneholder plast, et produkt uten nedbrytningstid som aldri forsvinner.