Disse står bak de 15 nye selskapene som etablerte seg i Telemark sist uke

TELEMARK: Noen skal utvikle nye boliger i Skien, mens andre skal drive den litt uvanlige kombinasjonen jaktbutikk og brøyting.