Det mener stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan (KrF).

– Innføring av alkolås vil gi færre drepte og skadde i trafikken og bidra til økt trygghet for passasjerer i buss og taxi. Dette påbudet høyner trafikksikkerhetsnivået i Norge, sier Grøvan til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I løpet av 2017

Siden Stortinget ba regjeringen om å legge fram et forslag om innføring av alkolås for busser og taxier i fjor sommer, har Vegdirektoratet arbeidet med en rapport om hvordan gjennomføringen kan foregå. Rapporten er bebudet i løpet av de nærmeste ukene.

–Jeg forventer at Vegdirektoratet i rapporten følger opp de vedtakene som Stortinget har gjort, påpeker Grøvan.

KrF-forslaget om alkolås i alle kjøretøy som brukes til persontransport mot betaling, kan bli en realitet i løpet av neste år.

– Det er vårt utgangspunkt at 2017 blir et påbudsår for alkolås. Busstransporten har allerede kommet langt med innfasingen og bruker alkolås aktivt i markedsføringen, forteller han.

Raskt i buss

Samtidig som Grøvan hilser et påbud velkommen så fort som mulig neste år, vil det også være rom for en overgangsordning før alt er på plass.

– Standarden i Norge vil være den som EU er i ferd med å innføre nå. Dette påbudet skal ikke bare hindre alkoholpåvirkede personer fra å starte motoren. Det er også viktig å forebygge og ivareta sjåfører på en trygg og god måte, utdyper han.

At innfasingen av alkolås går raskest innen busstransporten, overrasker ikke Grøvan.

– Bransjen er seriøs og har ønsket å være i forkant med en positiv holdning til tiltaket.

Om lag halvparten av de rusrelaterte dødsulykkene i Norge kan knyttes til alkoholpromille.

– Analyser av fjorårets trafikkulykker har vist at nesten hver fjerde dødsulykke har rus som medvirkende årsak. Andelen holder seg uforandret på et altfor høyt nivå og krever forsterke mottiltak, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA - rusfri trafikk.

Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL), sier at alkolås er et treffsikkert virkemiddel for å stoppe rusede sjåfører og forhindre trafikkulykker.

– Hele trafikk-Norge bør glede seg over utsiktene til at dette nå kan komme for fullt, sier Hansen til Pressenytt.