Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy etter de siste ukene med mye snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er derfor spesielt utsatt for skred, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Farenivået er gult, noe som er det laveste varslingsnivået.

– Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Dette gjelder blant annet bratte dalfører på Østlandet; eksempelvis Gudbrandsdalen, Begnadalen og Hallingdal, heter det i NVEs varsel som ble sendt ut lørdag formiddag.

NVE råder folk til å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. I tillegg bes folk om å rense dreneringsveier og stikkrenner sånn at vannet renner unna.

Det varme været og den store snøsmeltingen ser ut til å fortsette, og skredfaren ventes derfor å vedvare til ut i neste uke.