– I Telemark er det forholdsvis få som flytter til nytt arbeid, dette på tross av at Telemark er det fylket der holdningen til å flytte ved arbeidsledighet er mest positiv.

Det sier fylkesdirektør i NAV Telemark, Terje Tønnessen i en pressemelding.

Geografi og tradisjoner

– Dette kan ha noe med geografi og tradisjoner å gjøre – fra deler av Telemark er det mulig å pendle til store arbeidsmarkeder på det «sentrale østlandet», mens lange avstander og mindre arbeidsmarkeder i andre deler av landet gjør pendling mindre aktuelt. Det kan også være variasjoner i hvordan NAV praktiserer krav og støtte til flytting, sier Tønnessen.

Forskjeller mellom fylkene

I pressemeldingen opplyses det at arbeidslediges faktiske flyttemønstre skiller seg en del fra fylkesforskjellene i holdninger til slik flytting.

Sannsynligheten for at arbeidsledige flytter er størst i Troms, fulgt av Nordland. Oddsen er lavest for at arbeidsledige flytter fra Oslo og Akershus.

Villig til å flytte

Noen fylker skiller seg ut med flere eller færre som er villige til å flytte ved arbeidsledighet. Forskjellene skyldes ikke ulikheter i befolkningssammensetning og kan derfor være uttrykk for holdnings- og kulturforskjeller. Agder-fylkene og Rogaland skiller seg ut som fylkene med lavest andel som sier de vil flytte for å få en passende jobb om de ble arbeidsledige. Dette er også de fylkene som har hatt økt arbeidsledighet på grunn av oljekrisa. Fylket med den høyeste andelen flyttevillige er derimot Telemark. De andre fylkene med høyest andel flyttevillige befinner seg i nord; Finnmark og Troms.

Fylkesforskjeller kan ha å gjøre med næringsstruktur og historisk tradisjon for til- og fraflytting.