Dette krangler vi om på hytta

TELEMARK: Konfliktrådet behandler 800 nærmiljøkonflikter i året. I flere av disse sakene er det hyttenaboer som har røket i tottene på hverandre.

DEL

- Hyttekonflikter er ofte lik de vi finner i boligområder - med trær, parkering, brøyting og utsikt som hovedingredienser - men det finnes også konflikter som er mer spesielle blant hyttenaboer. Felles vannanlegg kan være et stridstema, rapporterer Konfliktrådet i en pressemelding.

Og de kommer med noen eksempler:

- To hytteeiere hadde en konflikt med en fastboende angående vannforbruk. De to hytteeierne var koblet på den fastboendes vannledning - og hadde blitt enige om antall liter vannforbruk pr. dag. Den fastboende mente imidlertid at hytteeierne brukte altfor mye vann - og skrudde derfor av vannet av og til. Etter møtet i konfliktrådet ble de enige om å investere i en vannmåler. Andre saker der vann har vært stridens kjerne har vært hytteeieren som nektet sine naboer i et vannfelleskap å grave på hans eiendom da det ble nødvendig med reparasjon av vannledning, mens en tredje konflikt gikk på hytteeieren som var bekymret for sitt drikkevann siden nabo`n hadde brukt trykkimpregnert påler rett ved siden av hans vannkilde. Hytteeiere som knytter seg ulovlig til kommunens vann og avløpsnett har også vært tema i meklingsmøter, står det å lese i pressemeldingen.

Uenighet i forbindelse med adkomsten til hytter, har også vært gjenstand for flere saker til konfliktrådet.

- Det kan dreie seg om betaling av brøyting til hyttene og om ansvar for vedlikehold av veien. Å møtes med meklingsbordet er mer konstruktivt enn den løsningen en grunneier valgte – nemlig å legge steiner over veien slik at de øvrige hyttebeboerne ble hindret i å kjøre til fritidsboligen sin. Og en sommerdag gikk det litt over styr for en hytteeier som etter en langvarig konflikt med familien i nabohytta om flytebrygge og gangbane til brygga, delte alt i to med en motorsag. En hytteeier som gravde ut tomta si slik at det førte til utgliding på naboens tomt, gjorde avtale om erstatning og arbeid under møtet i konfliktrådet.

Det er 19 konfliktråd i Norge med cirka 550 meklere som står til rådighet for å ta tak i slike saker.

Artikkeltags