Sykepleier hadde over 30 avvik: Hadde ikke jobbet som sykepleier på flere år

SKIEN: En sykepleier ansatt i Skien kommune brøt taushetsplikten da vedkommnde innledet samtale om lindrende pleie med en pasient som ikke var så syk at dette enda var aktuelt. Kommunen registrerte også 30 andre avvik på sykepleieren. Blant annet på manglende dokumentasjon av medisinering.