Vi blir stadig flinkere, men ligger langt bak målet

GRENLAND: Andelen av oss som ruller rundt på piggfrie vinterdekk øker stadig, men vi er langt unna målet til Statens vegvesen.

DEL

Statens vegvesen har som mål at piggfriandelen i disse byene bør ligge mellom 85 og 90 prosent.

I Skien og Porsgrunn er dette tallet nå på 74 prosent, det er en seks prosent økning fra 2017, men det er fortsatt langt bak Oslo og Asker og Bærum som topper statistikken. Her ligger piggfriandelen på 91 og 89 prosent.

- Hvert år teller Statens vegvesen piggdekkbruken i 13 norske byer og byområder. Det er fortsatt mange byer som med fordel kunne hatt en høyere piggfriandel. Det ville redusere veislitasjen og problemer med svevestøv, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.

SVEVESTØV

Svevestøv har dokumentert negativ helseeffekt. Jo mer svevestøv og jo lengre opphold i luft med mye svevestøv, jo større er risikoen for helseskade. I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM) i forurensningsforskriften blir overskredet.

Det er spesielt Stavanger som skiller seg ut med en økning i piggfriandelen på 11 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Det har skjedd etter at Stavanger innførte gebyrordning i fjor, etter to år med kampanje uten endring i piggfriandelen. Bergen, Oslo og Stavanger har nå alle piggdekkgebyr.

Økningen er også høy i grenlandsområdet med seks prosent opp, men noe piggdekkgebyr er enda ikke innført i våre områder.

Artikkeltags