2686 kroner i "timelønn"

SKIEN: Igjen er fotoboksen på Hovet/Brattås blant de mest effektive i Norge. Hver time den står på tar den inn 2686 kroner. I løpet av året blir det 4,9 millioner kroner.