Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte tirsdag sin oppdaterte befolkningsframskrivning for resten av århundret. Den viser at befolkningsveksten kommer til å bremse opp, og at det om 15 år vil være flere eldre her i landet enn barn og unge.

Du kan søke folketallet i din kommune i det interaktive kartet i denne artikkelen.

– De siste årene har folketallet i Norge hatt kraftig vekst, på grunn av både høy nettoinnvandring, relativt høy fruktbarhet, samt få personer i aldre der det er vanlig å dø. Befolkningsveksten var på sitt høyeste i 2011 og 2012, men har siden sunket kraftig, sier Marianne Tønnessen, som er ansvarlig for befolkningsframskrivningene i Statistisk sentralbyrået (SSB).

Byrået lager flere prognoser basert på ulike forutsetninger. Anslaget for når vi passerer 6 millioner innbyggere er hentet fra det SSB omtaler som hovedalternativet. Tjue år senere, altså i 2060, kommer vi til å være rundt 6,5 millioner mennesker i Norge, ifølge den samme prognosen. Dersom befolkningen vokser i takt med det høyeste anslaget, kan Norges befolkning være på over 7,5 millioner om rundt 40 år.

Hovedfunnene til byrået er følgende:

  • Fruktbarheten faller til under 1,60 barn per kvinne på kort sikt, og stiger gradvis mot et langsiktig nivå på 1,76 barn per kvinne
  • Levealderen øker med over sju år for menn og seks år for kvinner fram mot 2060
  • Nettoinnvandringen på sikt blir liggende mellom 17.000 og 20.000, mot drøyt 21.000 i fjor.