Denne dommen er svært dårlig nytt for boligkjøpere

Av

TELEMARK: En dom i Agder lagmannsrett gir ikke boligkjøper rett til å kreve verdireduksjon for skjeggkre.