En av de største fysiske endringene i iPhone 7 og iPhone 7 Plus er at mobilen ikke lenger har en bevegelig hjemknapp. Isteden registrerer programvare at du trykker, og maskinvaren svarer med en haptisk tilbakemelding som imiterer den gamle hjemknappen.

I praksis fungerer dette utmerket. Fordelen er at en bevegelig del mindre gjør mobilen både mer slitesterk og mer vanntett, skriver Nettavisen.

Men hva skjer når iPhone krasjer og låser seg helt?

Alle tidligere modeller av iPhone har hatt muligheten til en tvungen omstart dersom mobilen har sluttet å reagere ved å holde inne hjemknappen og dvale/vekke-knappen i minst ti sekunder.

Men når programvaren har sluttet å reagere, og det er programvare som registrerer trykk på hjemknappen, vil ikke lenger denne metoden fungere.

Dette har Apple tenkt på, og har endret for iPhone 7 og iPhone 7 Plus.

Haptisk teknologi

Haptisk teknologi er en tilbakemeldingsteknologi basert på haptikk, læren om berøring og om kommunikasjon ved berøring - særlig hvordan vi bruker hender og fingrer når vi utforsker omgivelsene, og om hvordan vi bruker følesansen når vi håndterer redskaper og objekter i omverdenen. Haptisk teknologi kan bruke vibrasjon, bevegelse, motstand eller lignende mekanisk simulering for å bistå i opprettelse og kontroll av virtuelle objekter.

Kilde: Wikipedia

SLIK FRAMTVINGER DU EN OMSTART PÅ IPHONE 7

Apple advarer om at en "bør framtvinge en omstart av iPhone, iPad eller iPod touch bare som en siste utvei, og bare hvis enheten ikke reagerer."

Fremgangsmåten er temmelig lik som før:

  • På iPhone 7 eller iPhone 7 Plus trykker du på både dvale/vekke-knappen og volum ned-knappen og holder dem inne i minst ti sekunder, helt til du ser Apple-logoen.
  • På tidligere modeller er metoden som før: du trykker på både dvale/vekke-knappen og hjem-knappen og holder dem inne i minst ti sekunder, helt til du ser Apple-logoen.