Alle iPhone-telefoner kommer med et par hodetelefoner, men mange velger kanskje å bytte dem ut med et sett som gir bedre lyd, skriver Side3.

Men visste du at du kan bruke iPhone-hodetelefonene til langt mer enn å justere lyden?

1. FOR Å SPILLE AV EN LÅT ELLER SETTE DEN PÅ PAUSE

Trykk på knappen i midten én gang.

2. FOR Å HOPPE OVER EN LÅT

Dobbeltklikk på knappen i midten,

3. FOR Å GÅ TILBAKE TIL BEGYNNELSEN AV LÅTEN ELLER GÅ ÉN LÅT TILBAKE

Trippelklikk på knappen i midten.

4. FOR Å SPOLE FREMOVER I EN LÅT

Dobbeltklikk på knappen i midten, og hold den inne på siste trykk.

5. FOR Å SPOLE BAKOVER I EN LÅT

Trippelklikk på knappen i midten, og hold den inne på siste trykk.

6. FOR Å SVARE OG AVSLUTTE EN TELEFONSAMTALE

Trykk på knappen i midten én gang.

7. FOR Å BYTTE MELLOM TO SAMTALER

Hvis du får inn en annen samtale mens du prater med noen, trykk på knappen i midten for å bytte samtale. Da blir den første samtalen satt på vent.

8. FOR Å IGNORERE EN SAMTALE

Hold inne knappen i midten i cirka to sekunder.

9. FOR Å AKTIVERE SIRI

Trykk på knappen i midten og hold den inne.

10. FOR Å TA ET BILDE

Trykk på en av volumknappene.