Et tastatur på en PC har mange typer spesialtaster, altså taster utenom de som brukes til å skrive bokstaver og tall. Side3 har laget oversikten over tastene, og forteller hvordan de virker og kan brukes.

Du får også tips om hvordan du kan skrive tegn som i utgangspunktet ikke finnes på tastaturet.

Forskjellige taster på tastaturet

Dette er en oversikt over tastene på tastaturet på en PC.

Alt

Denne tasten aktiverer første meny i programvinduer. Du kun trykke deretter på pil-ned-tasten, og du får de resten av den aktuelle menyen.

AltGr

Denne tasten brukes i kombinasjon med andre taster, gjerne til å lage tegn om står nederst til høyre på noen taster.

Backspace

Sletter tegn som står til venstre for markøren.

Caps Lock

Hvis du aktiverer denne, vil du skrive kun store bokstaver. Det står gjerne på et lys når denne er aktivert. Pass på å ikke ha denne tasten aktivert derom du for eksempel skriver et passord.

Ctrl

Brukes i mange hurtigtaster, kombinert med ulike andre taster. Les mer.

Delete

Denne kan brukes til å slettet merket tekst.

End

Flytter markøren på slutten av en linje.

Enter

Dette er kanskje den mest brukte tastene på tastaturet. Den ligger gjerne til høyre på tastaturet, og brukes til å bekreftet ulike valg. Denne tasten har egentlig samme funksjon som linjeskift på gamle skrivemaskiner, men en slik linjeskift settes gjerne automatisk.

Esc

Brukes gjerne som en angretast. Hvis du har for eksempel aktivert en meny, kan Esc-tasten deaktivere denne.

Home

Flytter markøren øvest i skjermbildet.

Insert

Denne tasten aktiverer innsettingsmodus. Eksisterende ord skyves mot høyre når du skriver. Det motsatt av dette er overskrivingsmodus.

Markørtaster

Disse tastene fungerer når Num Lock er slått av. Du kan flytte makøren med piltastene.

Meny-tasten

Denne tasten har et lite bilde på seg som ligner på en meny i et program, og den ligger gjerne mellom Alt Gr og Ctrl til høyre på tastaturet. Denne tasten viser hurtigmeny til gjeldende fokus.

Numerisk tastatur

Dette er tall-taster til høyre på tastaturet. De fleste bærbare PC-er, som er under en viss størrelse, mangler disse tastane, for å spare plass.

Page Down

Beveger skjermbildet en side ned i et programvindu, for eksempel en nettleser.

Page Up

Beveger skjermbildet en side opp i et programvindu, for eksempel en nettleser.

Pause/break

Kan brukes til å midlertid stoppe et kjørende program i Windows, men dette fungerer ikke alltid.

Print Scrn

Kopierer et skjermbilde til utklippstavlen. Dette bilde kan så kopieres til et bildeprogram for eventuell videre behandling. Hvis du skal kopiere nøyaktig ett programvindu (og ikke hele skjermbildet), kan du holde nede Alt-tasten samtidig som du trykker på Print Scrn.

Scroll Lock

Dette er en historisk tast som ikke lenger har noen funksjon. Den ble tidligere brukt til å kontrollere markøren på skjermen, for eksempel til å stoppe skrolling av tekst.

Shift

Brukes til å skrife store bokstaver, og tegn som står øverst på enkelte taster på tastaturet.

SysRq

System Request kan brukes i DOS, men brukes sjelden i dag. Ble brukt i gamle dager for å kontakte en sentral datamaskin.

Tab

Denne tasten har to piler ytterst til venstre på tastaturet, én pil til venstre og én pil til høyre, i motsatt retning. Trykker du på denne, samsvarer det 5 mellomrom i et tekstprogram, og 8 i andre programmer. Denne tasten kan også brukes til å flytte markøren mellom dialogbokser.

Windows-tasten

Denne tasten er gjerne plassert mellom Ctrl- og Alt-tastene. Den brukes gjerne som en hurtigtast, kombinert med ulike andre taster.

Virtuelt tastatur

Virtuelt tastatur er et tastatur du kan bruke direkte på skjermen, det vil si det kan brukes når du mangler et fysisk tastatur eller hvis du ønsker å skrive på PC-en med noe annet enn tastaturet.

Skjermtastatur er et tastatur som sikkert ikke mange som er klare, men det er faktisk innebygd i Windows. Dette er en «skjult» funksjon som har vært innebygd i Windows helt tilbake til Windows Vista.

Skjermtastatur er først og fremst rettet mot personer som sliter med handikap som gjør at de har problemer med å bruke et vanlig tastatur. De kan da skrive med musen, en penn eller et annet verktøy som kan brukes til å peke på skjermtastene.

Denne funksjonen kan jo også brukes av personer som av forskjellige grunner ikke har tilgang til tastatur på enheten du jobber med eller hvor tastaturet ikke virker som det skal. Andre synes det rett og slett det er kjekt å ha et virtuelt tastatur som et alternativ på skjermen.