Gå til sidens hovedinnhold

Tar opp Curato med ministeren

Artikkelen er over 10 år gammel

-Hvordan vurderer statsråden beslutningen i Helse Sør-Øst om å avvikle avtalen med Curato røntgen i Telemark, i lys av målene om å redusere ventetidene og utvikle bedre helsetilbud der pasientene bor?

Det er spørsmålet Stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen (H) har til helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen. I begrunnelsen for spørsmålet skriver Røe Isaksen blant annet:

-Som følge av en anskaffelsesprosess i Helse Sør-Øst avvikles det regionale helseforetakets avtale med Curato Røntgen i Telemark. Som følge av dette er det bare Telemark sykehus som har tilbudet om radiologi i Grenland. Ved dette sykehuset er ventetiden for en MR-undersøkelse 12 uker, i følge nettstedet fritt sykehusvalg. Når avtalen med Curato Røntgen avvikles, kan pasientene få betydelig økt ventetid for undersøkelser. Dette vil i så fall være i strid med Stortingets enstemmige krav om reduserte ventetider for pasientene.

Curato Røntgen har avtale for levering av radiologiske tjenester med Helse Sør-Øst ut 2010. Curato Røntgen Telemark holder til i Porsgrunn, og i følge deres egen nettside kommer de til å fortsette å levere radiologiske tjenester med stor profesjonalisme i perioden frem til situasjonen er avklart.