- Min barndom er et ledd i en ond sirkel. Hadde de redda meg, ville barna mine vært redda også. Slik er det desverre ikke, sier «Arne».

Som fireåring fikk han sitt første møte med barnevern og politi.

- Første gang jeg var i svartemarja var jeg ikke fylt fem, sier «Arne».

Senere skulle det bli mange turer i politibil, til og fra barne- og fosterhjem, deretter til og fra arresten.

«Arne» er domfelt en rekke ganger, og innrømmer å ha hatt et høyt alkoholforbruk. Han har få faste rammer å vise til fra fortida.

- Jeg har ei datter som har skikka seg ordentlig. Det andre barnet mitt er det verre med.

- LITE OPPFØLGING

Han mener barnevernet i Porsgrunn gjorde en slett jobb under hans oppvekst. Fra han var fire ble han plassert i fosterhjem og barnehjem flere steder i fylket. Minnene derfra er preget av fysiske og seksuelle overgrep, skulking og opposisjon. Totalt har «Arne» fullført fem års skolegang.

- Jeg har fått tak i mappa barnevernet opprettet på meg, den er så tykk, sier «Arne», og viser tre centimeter med fingrene.

- Der var det ikke rapporter fra barnehjemmet eller fosterhjemmene. Det virker som de var mest opptatt av å få meg bort fra mor og far, og ikke av hvordan jeg hadde det der jeg var.

LOKAL OPPREISNING

«Arnes» søknad om billighetserstatning behandles nå av justisdepartementet. 53-åringen har fulgt nøye med på TAs artikler om Skien kommunes lokale oppreisningsordning for overgrepsrammede barnevernsbarn. Ordningen innebærer at ofrene kan søke om inntil 725 000 kroner fra kommunen, i tillegg til billighetserstatning fra staten. Tilfellene av overgrep må ha blitt begått før 1980, da en ny barnevernslov trådte i kraft og flyttet ansvaret fra kommunene til fylkeskommunene. Et kriterium for tildelingen er at søkeren må ha fått billighetserstatning fra staten.

Skien er den første kommunen i Telemark som innfører denne ordningen.

FIKK «FULL PAKKE»

I dag bor «Arne» i Skien. Han får tilsyn fra psykiatrien, møter på Borgestadklinikken og får oppfølging av lege. Det er først de siste fire årene «Arne» har fått skikk på livet sitt, ifølge ham selv.

- Av de jeg bodde sammen med på barnehjemmet er det bare to som lever i dag, resten har bukket under for overdoser eller alkohol.

En historie om harde bud og en flyktig oppvekst har preget hans voksne liv.

- Jeg havnet på skråplanet og har sittet inne, jeg fikk hele pakka. Siden jeg var 17 har jeg levd et liv med veksling mellom arbeid, alkohol og kriminalitet. Nå håper jeg å hjelpe barna mine til å bryte sirkelen, selv om vi ikke har mye kontakt. Faren min mista ungene sine, jeg mista mine og nå håper jeg det går bedre med mine barn, sier «Arne».