TA-journalistene Jarle Pedersen og Dag Tinholt fikk fredag kveld journalistprisen 2009 fra Telemark journalistlag. De fikk prisen for sin avsløring om økonomiske misligheter ved Rjukanlys.

TA-fotografen Arild Hansen fikk førsteprisen for årets bilde.

Varden sin fotograf Fredrik Pedersen fikk to hederlige omtaler.