I følge en tipser TA har snakket med kan det være snakk om flere hundre, muligens over tusen rotter som i rekordfart har formert seg til en stor flokk.

- For tre uker siden kunne jeg se to stykker. Forrige uke kunne jeg telle 70 rotter da jeg gikk forbi, sier et øyenvitne til TA.

Jordet ligger helt inntil Sykehuset Telemark, ved en gangvei som ofte benyttes av turgåere og pasienter.

Tipseren TA har snakket med sier at Sykehuset Telemark har blitt informert, men at det foreløpig ikke har blitt gjort noen grep.

KJENT PROBLEM PÅ FARET

Eiendomssjef i Sykehuset Telemark, Einar Ramsli er kjent med rottene som har bosatt seg bak psykiatrisk avdeling, og sier at rottene lenge har vært et problem på Faret.

- Det har med elva å gjøre, men vi akter ikke å drive rottejakt. Det vi som huseiere gjør, det er at vi har engasjert Rentokil for å sørge for å ikke ha rotter i våre hus.

Sykehuset Telemark låner bort jorda til en bonde for å pleie gresset. Ramsli mener det mer eller mindre er tilfeldig at rottene har bosatt seg der de har.

- Det er bonden som har ansvaret for høyballene, men vi kan ikke klandre bonden for det, det er sånt som skjer.

Likevel vil Sykehuset Telemark ta kontakt med bonden og gjøre han oppmerksom på rottereiret.

ANVARLIG FOR TOMTA

Helsekonsulent i miljørettet helsevern, Kathrine Kværne, forteller til TA at ettersom rottene befinner seg på privat eiet tomt, vil det ikke være kommunen som går inn og fjerner problemet. Da er det eier som har ansvaret. Og ifølge Kværne ser ikke kommunen på dette som et stort problem.

- Den som er ansvarlig for tomta, har ansvaret for å forebygge etablering av skadedyr, i henhold til skadedyrforskriften. Det finnes vanvittig mange rotter i kloakken og andre steder, så man vil aldri bli kvitt det problemet, men det betyr ikke at man ikke skal iverksette forebyggende tiltak.

Kommunen er nå kjent med at det er Sykehuset Telemark som eier tomta og har mulighet til å følge opp saken dersom de selv ikke tar tak i problemet.

BLIR RASKT FLERE

Brunrotter kan bli opptil 40 cm lange. Den er mørkebrun på ryggen, lysere på sidene og gråhvit på magen. Brunrottene får mellom tre til seks kull hvert år, og opptil 8 unger i hvert kull.

Drektighetsperioden varer i tre uker, og de blir kjønnsmodne igjen etter ti til tolv uker.

Brunrotter kan gjøre stor materiell skade, og har potensial til å spre sykdom. Den er ofte smittebærer og kan spre både pestbakterier og trikiner.