Sykehuset går med overskudd - men har store utfordringer

SKIEN :Nesten 17 millioner kroner i overskudd så langt i år. Mens målet er 30 millioner kroner i overskudd. Samtidig sliter flere av sykehusklinikkene med store underskudd. Og det forventes overskudd også i 2020.