Flere tilfeller av tuberkulose i Skien

Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: Behandlet seks tilfeller det siste halvannet året.

DEL

Utbruddet består av seks tilfeller av lungetuberkulose, hvorav fire er tilknyttet Skien. Folkehelseinstituttet, som har det overordnede ansvaret for smittevern og tuberkulose, opplyser at utbruddet er spesielt ettersom de som har vært syke er smittet av samme bakteriestamme.

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets anbefalinger, arbeider vi nå med en bredere smittesporing og forebyggende tiltak ovenfor utsatte grupper, blant annet enkelte innvandrermiljøer, sier kommunalsjef i Helse og velferd, sier Guro Winsvold i en pressemelding.

Kommuneoverlege i Skien, Vegard Høgli, opplyser samtidig at risikoen for å bli smittet av tuberkulose er liten. 

For å bli smittet av tuberkulose må man oppholde seg over lengre tid sammen med den som er syk. Dersom smitte blir påvist, starter behandling umiddelbart. Etter 14 dagers behandling er personen ikke lenger smittebærer. Det er imidlertid viktig at behandlingen følges opp, slik at man ikke risikerer tilbakefall eller at bakteriene utvikler resistens mot medisinene, sier Høgli.

Alle dem som har vært syke har fått behandling og oppfølging, og er ikke lenger smittebærere.

Vi fortsetter arbeidet med smitteoppsporing i henhold til retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. Personer som har vært i nær kontakt med dem som har vært syke, får fortløpende tilbud om undersøkelser for å avklare mulig smitte og behov for behandling, sier Winsvold.

Fakta om tuberkulose

  • Årlig diagnostiseres mellom 350 - 400 personer med tuberkulose i Norge.
  • Av de som blir smittet vil omtrent en tiendedel bli syke av tuberkulose en gang i løpet av livet.
  • De fleste tilfellene ses hos pasienter som er født i land med høy forekomst av tuberkulose.
  • Tuberkulose smitter gjennom små dråper i lufta.
  • Sykdom oppstår som oftest det første året etter smitte, men kan også skje etter flere år.
  • Andelen smittede som blir syke, kan bringes ytterligere ned ved forebyggende behandling.
  • Sykdommen oppstår i lungene, men kan ramme alle kroppens organer.
  • Det er bare ubehandlet lungetuberkulose som smitter andre. Tuberkulose i andre organer er i praksis ikke smittsomt.
  • Personer som bare er smittet, som har «latent tuberkulose», er ikke syke og smitter ikke andre.
  • Tuberkulose behandles effektivt med medisiner.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Artikkeltags