Lege tatt for narkotikabruk

Artikkelen er over 3 år gammel

SKIEN: Oslo-politiet har siktet en lege ved Sykehuset Telemark for bruk av narkotika.

DEL

Det var i september i år at politiet stoppet legen da han kjørte bil. Politiet fant narkotika på legen, og opprettet dermed en straffesak mot vedkommende. Legen fikk et forelegg, i tillegg ble det sendt bekymringsmelding til hans arbeidsgiver, Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark.

De har sendt saken videre til Fylkeslegen hos fylkesmannen i Telemark.

– Vi har fått en bekymringsmelding av politiet om en av våre ansatte. Det er selvfølgelig uønsket, bekrefter klinikksjef Lars Ødegård ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark, overfor TA tidlig torsdag morgen.

Bekymringsmelding

I skrivet som ble sendt fra politiet datert 17. september i år går det blant annet fram:

« Politiet finner dette svært bekymringsfullt og plikter å opplyse arbeidsgiver. Dere forstår selvfølgelig at dette også oppfattes som et klart etisk brudd med tanke på hans arbeid med......»

Politiinspektør Morten Reppen i Oslo politidstrikt forteller at de naturlig nok har taushetsplikt, men at regelverket gir dem rett og tidvis plikt til å varsle arbeidsgiver når det straffbare forholdet kan ha betydning for jobben de utfører.

Dersom en lege er i besittelse av narkotika vil det være et slikt forhold.

Fortsatt i jobb

Legen har ikke blitt suspender, han er fortsatt i jobb og i kontakt med pasienter.

Det er ikke noe som tilsier suspensjon. Siden vi har fått en bekymringsmelding er det viktig at vi agerer i forhold til at det ikke er en pågående rusproblematikk. I den grad en slik plan ikke blir overholdt eller at prøvene som blir tatt ikke er rene kommer en eventuell suspensjon, forklarer Ødegård.

– Det er ingen mistanke til vedkommende gjennom den jobben som vedkommende har gjort hos oss. Det har ikke vært identifisert et problem hos oss, sier Ødegård videre.

Legen har fått en advarsel fra klinikksjefen som er en del av oppfølgingen som han nå får. I tillegg blir han fulgt opp ukentlig i samarbeid med leder og bedriftstjenesten.

Ifølge Sykehuset Telemarks nettsider er klinikk for psykisk helsevern og rusbehandlings hovedoppgave eå gi den voksne befolkningen i Telemark et best mulig spesialisthelsetjenestetilbud innenfor psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hos fylkesmannen

– Jeg kan bekrefte at jeg har hørt om saken og at vi ser på den, sier assisterende fylkeslege Jan Arne Hunnestad til TA. Han forteller at det hører sjeldenhetene til at de får slike saker på bordet.

– Dette kommer vi til å følge opp. Når det gjelder helsepersonell er toleransen for bruk av illegale rusmidler veldig lav, legger Hunnestad til.

Artikkeltags